MUZEUM PAPIEŻA JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Praca magisterska, Politechnika Krakowska & Fachhochschule Muenster

Projekt: Bogusław Barnaś
Promotor: prof. H. Buhler & dr hab. P. Gajewski
Recenzent: prof. W. Buliński
Wizualizacje & Grafika: Bogusław Barnaś
Lokalizacja: Kraków, Polska
Powierzchnia: 6500 m2
Data: 2005

BXBStudioBXBStudio

Kraków to miasto szczególnie mocno powiązane z osobą Jana Pawła II, dlatego tutaj zlokalizowałem muzeum jemu poświęcone. Budynek jest usytuowany nad Wisłą, przy bulwarach wiślanych. Struktura zabudowy jest dość specyficzna w okolicy. Zabudowa miejska jest zdyscyplinowana ortogonalnie, wzdłuż ulic, natomiast budynki ikony takie jak Wawel czy kościół Na Skałce, ułożone są swobodnie. Prawie zawsze otoczone są murami, a obiekty sakralne ukierunkowane są na linii wschód –zachód. Muzeum Jana Pawła II to budynek w pełni wpisany w otoczenie. Otoczony murami uformowanymi z ramp, ukierunkowany na linii wschód zachód jako budynek powiązany z sacrum, jest wolnostojącą ikoną miasta. Stanowi przedłużenie osi bulwarów - Wawel – Kościół św. Stanisława – Muzeum. Za murami znajduje się papieski Park 14 encyklik i sadzawka z pomnikiem papieża, podobnie jak przy pobliskim kościele – sadzawka św. Stanisława.

Idea muzeum to połączenie 3 aspektów- edukacyjnego (sala projekcyjna), ekspozycyjnego(ekspozycja stała i czasowa), oraz kontemplacyjnego(kaplica kontemplacyjna im. Jana Pawła II). Kaplica kontemplacyjna ma być upamiętnieniem geniuszu pontyfikatu papieża, jakim były jego pielgrzymki i nauczanie. Jest to dekonstruktywistyczna forma z widokiem na krajobraz miasta, gdzie emitowany jest głos Jana Pawła II. Zlokalizowana na szczycie budowli jest widoczna w panoramie miasta. Pokryta zieloną miedzią koresponduje z dachami i kopułami kościołów krakowskich.

Wnętrze Muzeum jest uformowane w ten sposób, by z holu mieć pełną orientację i wgląd w strukturę budynku - widzimy poszczególne poziomy ekspozycyjne, sale projekcyjną oraz kaplicę, mamy również pełną orientację co do lokalizacji restauracji, części biurowej i socjalnej.

Ważną rolę w kształtowaniu architektury odegrał aspekt doświetlenia budynku. Pozbawiony otworów okiennych w ścianach (poza ścianą zachodnią gdzie znajdują się biura i restauracja), obiekt jest betonową formą, minimalistyczną zarówno z zewnątrz jak i w środku. W dachu rozmieszczono świetliki, a wnętrze uformowano w ten sposób by oświetlić wszystkie poziomy ekspozycyjne, oraz holl.

Muzeum jest żywym pomnikiem ku czci znakomitego Polaka, który zmienił oblicze Świata - Jana Pawła II. Forma architektoniczna swoją prostotą i głębią wewnętrzną nawiązuje do jego osoby.

BXBStudioBXBStudioBXBStudioBXBStudioBXBStudioBXBStudioBXBStudioBXBStudioBXBStudioBXBStudio
Copyright   ©   BXBstudio   Bogusław Barnaś
Created by BXBstudio & Unique Vision Studio