Sky Office Center

Projekt: Architekt Rafał Barnaś & BXBstudio
Wizualizacje i Grafika: BXBstudio & Unique Vision Studio
Współpraca: IPG sp. z o.o.
Lokalizacja: Warszawa, Polska
Data: 2010
Powierzchnia: 4445 m2

BXBStudioBXBStudio

Koncepcja obiektu biurowo - usługowego Sky Office Center przy ul. Rzymowskiego (róg Modzelewskiego) w Warszawie o powierzchni ponad 4000 m2. Celem inwestora było uzyskanie możliwie wydajnego budynku przy zachowaniu wszelkich ograniczeń wypływających z warunków zabudowy dla przedmiotowej działki. Budynek zaprojektowano w taki sposób aby zachował nieinwazyjny i przyjazny charakter od strony sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej oraz aktywny i reprezentacyjny charakter od narożnika frontowego przyległego do skrzyżowania.

Podstawowe założenia projektu:

A. Maksymalizacja powierzchni użytkowej PUM poprzez:

- znalezienie najefektywniejszego wariantu komunikacji pionowej,

- dostosowanie kubatury budynku do warunków prawnych – linijka słońca, zacienianie, linia zabudowy, maksymalna wysokość

- zlokalizowanie rampy wjazdowej poza linią zabudowy ( istnieje również możliwość zaaranżowania rampy wewnątrz budynku)

- zaaranżowanie ostatniej kondygnacji jako antresoli (biura dwupoziomowe)

B. Redukcja zapotrzebowania na energię

- odpowiednie zorientowanie budynku w stosunku do stron świata – biura od strony północnej większe i bardziej przeszklone, od strony południowej redukcja efektu przegrzania biur poprzez mniejsze przeszklenia, zacienienie zielenią tarasową

- zastosowanie rozwiązań technicznych takich jak naturalna wentylacja, otwierane okna, odpowiednie materiały izolacyjne

C. Architektura funkcjonalna, wynikająca z kontekstu, analizy uwarunkowań, potencjału działki:

- dostosowanie się do linii zabudowy sąsiedniej w parterze budynku

- aktywna kondygnacja parteru, dostępna od strony ulicy

- centralny dostęp do wszystkich lokali biurowych poprzez wspólny hol wejściowy

- strefa przyległa do zabudowy mieszkaniowej w postaci przyjaznych ogrodów tarasowych

- dywersyfikacja lokali biurowych ze względu na powierzchnię i wysokość kondygnacji

- dostępność dla niepełnosprawnych

- zaprojektowano 18 stanowisk parkingowych zewnętrznych oraz 100 stanowisk w garażu podziemnym

- powierzchnia działki biologicznie czynna 32% ( tym powierzchnia 218 m2 tarasów zielonych).

BXBStudioBXBStudioBXBStudioBXBStudioBXBStudioBXBStudioBXBStudio
Copyright   ©   BXBstudio   Bogusław Barnaś
Created by BXBstudio & Unique Vision Studio