PROJEKT ROZBUDOWY BIBLIOTEKI W MIELCU

Projekt: BXBstudio Boguslaw Barnas

Zespół: Bogusław Barnaś, Natalia Bryzek, Anna Hydzik, Michał Boryczko, Alzbeta Barancikowa, Alicja Dziedzina, Krzysztof Grochal, Justyna Batko

Lokalizacja: Mielec, Polska

Data: 2015

Powierzchnia: 3000m2

Klient: Gmina Miejska MielecIDEA ARCHITEKTONICZNA

Projektowana rozbudowa biblioteki miejskiej silnie odwołuje się do historii miejsca: Osiedla Robotniczego, wybudowanego dla mieszkańców - przez mieszkańców. Cegła staje się środkiem wyrazu architektonicznego, nawiązuje do materiału skrywanego pod warstwą tynków obiektów otaczających założenie. Poprzez różne sposoby jej ułożenia można otrzymać interesującą rzeźbę fasady. Jednym z głównych założeń architektonicznych jest stworzenie ażurowych ścian powstałych poprzez odpowiednie rozmieszczenie cegieł.  Projektowany budynek otwierał się na park i na otaczającą zabudowę, ażurowe ściany pełnić mają funkcję doświetleniową i widokową.

IDEA URBANISTYCZYCZNA

Osiedle Robotnicze, które powstało w latach 30, 40 i 50tych to śmiałe założenie urbanistyczne z którego Mielczanie mogą być dumni. W szczególności na uwagę  zasługuje oś kulturalno-sportowo-rekreacyjna zrealizowana z  rozmachem niespotykanym w ówczesnej Polsce, powstała w okresie COP-u i  socrealizmu. Jest to element zbyt słabo zakorzeniony w świadomości mieszkańców, który należy spopularyzować. Projekt zagospodarowania terenu opiera się na podkreśleniu tej osi i stworzeniu 3-częściowego parku, który się wzdłuż niej pojawia.


Copyright   ©   BXBstudio   Bogusław Barnaś
Created by BXBstudio & Unique Vision Studio