menu

PROJEKT BIBLIOTEKI W MIELCU

Idea urbanistyczna. 

Osiedle Robotnicze, które powstało w latach 30, 40 i 50tych to śmiałe założenie urbanistyczne z którego Mielczanie mogą być dumni. W szczególności na uwagę zasługuje oś kulturalno-sportowo-rekreacyjna zrealizowana z rozmachem niespotykanym w ówczesnej Polsce, powstała w okresie COP-u i socrealizmu. Jest to element zbyt słabo zakorzeniony w świadomości mieszkańców, który należy spopularyzować. Projekt zagospodarowania terenu opiera się na podkreśleniu tej osi i stworzeniu 3-częściowego parku.

Idea architektoniczna.

Projektowana rozbudowa biblioteki miejskiej silnie odwołuje się do historii miejsca: Osiedla Robotniczego, wybudowanego dla mieszkańców – przez mieszkańców. Cegła staje się środkiem wyrazu architektonicznego, nawiązuje do materiału skrywanego pod warstwą tynków obiektów otaczających założenie. Poprzez różne sposoby jej ułożenia można otrzymać interesującą rzeźbę fasady. Jednym z głównych założeń architektonicznych jest stworzenie ażurowych ścian powstałych poprzez odpowiednie rozmieszczenie cegieł. Projektowany budynek otwierał się na park i na otaczającą zabudowę, ażurowe ściany pełnić mają funkcję doświetleniową i widokową.

Projekt Biblioteki w Mielcu

Project: BXBstudio Bogusław Barnaś
Team: Bogusław Barnaś, Natalia Bryzek, Anna Hydzik, Michał Boryczko, Alzbeta
Barancikowa, Alicja Dziedzina, Krzysztof Grochal, Justyna Batko
Location: Mielec, Polska
Total area: 3000m2
Client: Gmina Miejska Mielec
Date: 2015

kolejny projekt: