menu

MOUNTAIN HUT: SCHRONISKO W HIMALAJACH

Lokalizacja i kontekst.

Proponowany budynek jest częścią serii obiektów zlokalizowanych wzdłuż szlaków turystycznych w Himalajach. Podstawową ideą projektu jest stworzenie charakterystycznych punktów w krajobrazie, będących bezpiecznym, ekonomicznym i ergonomicznym schronieniem dla alpinistów. Jest to budynek o zwartej energooszczędnej bryle, strukturze podniesionej na platformie co daje dodatkowe wrażenie bezpieczeństwa, lekkiej konstrukcji drewnianej odpornej na silny wiatr górski, oraz przemyślanym układzie wnętrz zarówno pod kątem ergonomii jak i wydajności cieplnej. Architektura obiektu jest racjonalną odpowiedzią na ekstremalne warunki wynikające z trudnodostępnej lokalizacji. Zróżnicowana i żywa kolorystyka budynków odwołuje się do kultury Nepalu, a jednocześnie spełnia przyjętą ideę stworzenia budynku który jest mocnym akcentem w krajobrazie górskim.

Technologia i konstrukcja.

Konstrukcja budynku opiera się na technologii szkieletu drewnianego ( słupy główne 10×15 i belki poprzeczne 6×12). Posadowiony jest na stalowej platformie opartej na wierconych palach. Dla elementów potrzebnych do wykonania konstrukcji przewidziano transport helikopterem. Obiekt wyposażony jest w instalację wykorzystującą energię słoneczną o powierzchni 50 m2. (photovoltaic system/ solar system, 50 sqm). Nachylenie dachu (15 stopni) pozwala na optymalne wykorzystanie instalacji. Bateria magazynująca energię wykorzystuje ją do częściowego ogrzania budynku (ok. 10 °C ), a także do podgrzania wody użytkowej. Ciepło ciała ludzkiego dostarcza pozostałą energię potrzebną do utrzymania odpowiedniej temperatury we wnętrzu. W budynku działa system wentylacji z odzyskiem ciepła. Pozostałe technologie to:
– okna: dwukomorowe przeszklenia okienne
– termoizolacja: termoizolacja z włókna drzewnego
– ogrzewanie zapasowe: generator awaryjny na bio-paliwio
– system pozyskiwania wody poprzez stapianie lodu: dostarcza wody i zapobiega destrukcyjnemu działaniu lodu na konstrukcję budynku
– elewacja: barwione panele z blachy ocynkowanej

Funkcja.

Dostęp do budynku zapewniony jest poprzez zewnętrzną kładkę. Istnieje możliwość wniesienia rzeczy do magazynu bezpośrednio z zewnątrz. Budynek został przystosowany tak aby funkcjonować bez obsługi lub z personelem. Zastosowano podział na trzy strefy funkcjonalne na trzech kondygnacjach : parter (magazynowo techniczna), piętro (wypoczynek – kuchnia, jadalnia), drugie piętro – niewielkie kilkuosobowe sypialnie. Układ ten jest odpowiedzią na trzy poziomy zadomowienia:
– pierwszy – tylko wchodzimy, nabywamy lub reperujemy sprzęt, serwis, informacja
– drugi – zostawiamy sprzęt na dole i idziemy na drugą kondygnację żeby odpocząć, zjeść posiłek)
– trzeci – zostajemy na dłużej np. ze względu na złe warunki atmosferyczne – sypialnia na trzeciej kondygnacji
Naturalny obieg ciepła w budynku sprawia że najwyższa kondygnacja (sypialnia) jest również najcieplejsza. Dzięki wydzielonej klatce schodowej istnieje możliwość „zamknięcia” poszczególnych stref co zapobiega utratom ciepła.

MOUNTAIN HUT: Schronisko w Himalajach

Projekt: BXBstudio Bogusław Barnaś
Zespół: Bogusław Barnaś, Paweł Dawiec, Natalia Bryzek, Anna Hydzik, Celia Landry
Współpraca: Omar Khaladoun Gharaibeh
Wizualizacje i Grafika: BXBstudio
Lokalizacja: Nepal
Data: 2015
Klient: HMMD

kolejny projekt: