menu

Centrum Komercyjne na Placu Piłsudskiego

Koncepcja architektoniczna nadbudowy i rozbudowy istniejącego obiektu przy Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli.

Plac Piłsudskiego w Stalowej Woli z Miejskim Domem Kultury wpisanym do rejestru zabytków stanowi unikalną wartość przestrzenną miasta, która wymaga wrażliwego, odpowiedzialnego i świadomego kształtowania urbanistyczno-architektonicznego.

Zaprojektowana przez nas nadbudowa istniejącego budynku przy Placu Piłsudskiego nawiązuje stylistyką i skalą do monumentalnego charakteru okolicznej zabudowy. Aby jasno podkreślić nową cześć i zaakcentować historyczne kondygnacje poniżej, celowo zdecydowaliśmy się na kontrast kolorystyczny i materiałowy. Zachowaliśmy jednak rytm podziałów okiennych i spójność stylistyczną starego z nowym, również z Miejskim Domem Kultury. Wszystkie okna w parterze postanowiliśmy przeszklić do samej podłogi, aby nadać maksymalnie transparentny i miastotwórczy charakter zintegrowany z ogródkami restauracyjnymi i przestrzenią placu miejskiego. Wzdłuż fasady oraz na dachu proponujemy wprowadzenie zieleni. Dostępny dla społeczności taras na dachu stanie się platformą widokową, miejscem spotkań mieszkańców, odpoczynku czy lokalnych wydarzeń takich jak np. plenerowe kino letnie. Uważamy, że budynek w tej części miasta powinien być zarządzany przez instytucje miejskie, aby świadomie wprowadzać funkcje miastotwórcze i społeczne takie jak kultura i sztuka, edukacja, administracja i promocja miasta, gastronomia czy dostępna dla mieszkańców przestrzeń warsztatowa i co-workingowa.

Nowoprojektowany łącznik zlokalizowany obok nadbudowanego obiektu, nawiązuje stylistyką do tradycji hutniczych Stalowej Woli. Jest to transparentna, przeszklona wieża o stalowej konstrukcji. Pełni wiele funkcji. Zapewnia sprawną komunikację pomiędzy Placem Piłsudskiego a wszystkimi poziomami budynku, w tym nieco uniesionym względem placu parterem, poziomem zielonego ogrodu dachowego czy poziomem piwnicy. Winda zapewnia pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych na wszystkie kondygnacje. Pełni funkcję mobilnej platformy widokowej dzięki przeszklonej konstrukcji. Jest również wieżą zegarową wypełnioną ruchem miejskim, tworząc integracyjny punkt w Stalowej Woli, nadając tym samym nową wartość przestrzeni Placu Piłsudskiego. Transparentna konstrukcja wieży, podświetlona od środka, będzie tworzyć efektowny punkt orientacyjny zwłaszcza wieczorami. Jest też konstrukcją dla ekranu kina letniego. Wielobarwne, tematyczne oświetlenie wieży może budować atmosferę adekwatną do celebrowanych świąt i wydarzeń. Zwieńczenie wieży formuje kolejny poziom zieleni miejskiej.

Centrum Komercyjne na placu Piłsudskiego 

Projekt: BXB studio Bogusław Barnaś 

Zespół: Bogusław Barnaś, Bartłomiej Mierczak, Justyna Duszyńska-Krawczyk, Magdalena Fuchs

Kategoria: Nadbudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej

Lokalizacja: Stalowa Wola, Polska

Rok: 2024

kolejny projekt: