menu

DRZEWO WIEDZY

Kopenhaga rozpoczęła realizację wyjątkowego i ambitnego planu – chce już w 2025 roku osiągnąć status miasta neutralnego pod względem emisji CO2.  

Z tej okazji wzięliśmy udział w inicjatywie Land Art Generator (LAGI), która polegała na stworzeniu projektu oraz wybudowaniu ekologicznej, artystycznej instalacji miejskiej, która będzie produkowała energię odnawialną. 

Nasz projekt – Drzewo Wiedzy – wykonany wspólnie z Unique Vision Studio, Natalią Jejer oraz Omarem Khaladoun Gharaibeh znalazł się w gronie 50 najlepszych opracowań spośród ponad 300 projektów które napłynęły z 55 krajów!  Został opublikowany w albumie New Energies wydawnictwa Prestel, oraz pokazany na wystawie w Danish Design Centre której przewodniczył Komisarz Klimatyczny Unii Europejskiej, Connie Hedegaard. 

Idea 

Zaproponowany projekt porusza motywy z ‘Rajskiego Ogrodu’ – baśni duńskiego pisarza H.C. Andersena. Rzeźba produkująca energie to ‘Drzewo Wiedzy’ a ‘Cztery Wiatry Świata’ to źródło odnawialnej energii. 

In the center of the hall grew a large tree, with luxuriantly hanging branches. Golden apples large and small hung like oranges among the leaves. This was the Tree of Knowledge.” –  „Na środku holu rosło duże drzewo z bujnie wiszącymi gałęziami. Złote jabłka duże i małe wisiały jak pomarańcze wśród liści. To było Drzewo Wiedzy.” 

Korzenie rzeźby wiją sie przez dziki i mistyczny krajobraz przywołując obraz baśniowego świata. 

Zaproponowana rzeźba wraz z pagórkowatym ogrodem kontrastują z industrialnym otoczeniem Refshaleoen. Po przejściu przez próg ogrodu, odwiedzający jest przeniesiony z miejskiej rzeczywistości Kopenhagi do innego świata, świata baśni. Drzewo jest symbolem natury i wiedzy a celem tego sztucznego krajobrazu jest promowanie kontemplacji na temat ludzkiego wpływu na naturę. 

Działka znajduje się na nabrzeżu, naprzeciwko „Małej Syrenki” – symbolu Kopenhagi i jednej z głównych atrakcji turystycznych w mieście. Zatem spuścizna H.C. Andersen sięga po obydwa brzegi, tworząc wizualny i tematyczny pomost pomiędzy dwiema masami lądowymi. „Drzewo Wiedzy” staje się tłem dla fotografii turystów i codziennym wizualnym punktem orientacyjnym dla mieszkańców Kopenhagi spacerujących przez Kastellet, Langelinie i Esplanade. Mające 70 metrów wysokości, „Drzewo” wpisuje się niczym świecący cień, w przemysłową panoramę Refshaleoen. Jego organiczny kształt kontrastuje z industraialnymi formami kominów, turbin i magazynów. 

Technologia

Projekt łączy w sobie dwie technologie – turbinę i elementy piezoelektryczne.

Na szczycie wieży znajduje się niewielka turbina wiatrowa o mocy 2,5 KW. Przepływ powietrza spowodowany jest różnica ciśnienia powietrza przy gruncie a ciśnieniem na wysokości 70 m. Powietrze przepływa przez korzenie stalowej konstrukcji do korony, gdzie znajduje sie turbina do generowania energii elektrycznej. Dodatkowo, na stalowej konstrukcji zawieszone są dwa ogromne balony przemysłowe. Ich powierzchnia pokryta jest łodygami z PCV wypełnionymi milionami elementów piezoelektrycznych. Przepływ powietrza i obciążenie mechaniczne spowodowane ruchem balonów będzie stymulować piezoelektryczne elementy do produkcji energii. Moc wytwarzana przez elementy będzie również stosowana do oświetlenia całej struktury.

Suma produkowanej energii to 468,8 MWh rocznie, co wystarczy do zasilenia 102 gospodarstw domowych.

Turbina wyprodukuje 3.3 MWh rocznie.

Elementy piezoelektryczne – 465.5 MWh rocznie.

Suma produkowanej energii: 468.8 MWh rocznie.

Wymiary i wykaz podstawowych elementów  

Wieża:  

  • Wysokość: 70 metrów 
  • Promień 2,5 m 

Balony:  

  • Powierzchnia: 2827,4 m2 

Turbina:  

  • Średnica wirnika: 3,6 metr 
  • Ilość łopatek: 3 metry 
  • całkowita długość turbiny i generatora: 0,7 m 

Elementy piezoelektryczne:  

3m łodygi PCV wypełnione elementami piezoelektrycznymi o wymiarach: 

  • Długość: 2 cm 
  • Szerokość: 0,55 cm 
  • Wysokość: 0,7 cm

Oddziaływanie na środowisko 

Głównym celem projektu jest  stworzenie wizualnie atrakcyjnej rzeźby, która wytwarza energie  w sposób przyjazny dla środowiska. Konstrukcja łączy w sobie dwie metody produkcji energii czyniąc ją niepowtarzalną. Pierwszym sposobem wytwarzania energii będzie turbina wiatrowa. Turbiny wiatrowe są ogólnie uważane za jedno z najbardziej przyjaznych dla środowiska źródeł energii. Spowodowane jest to brakiem emisji gazów cieplarnianych podczas procesu przemiany mechanicznej energii wiatru na energię elektryczną. Trzy główne problemy środowiskowe dotyczące turbin wiatrowych to hałas, efekt wizualny i zagrożenie dla systemów ekologicznych (np. wpływ na ptaki i nietoperze). Proponowany projekt porusza te trzy problemy. Montaż turbiny wewnątrz wieży wyeliminuje natężenie hałasu, również będzie ona ukryta więc eliminuje negatywny efekt wizualny, nie będzie miała też negatywnego wpływu na żywe stworzenia. 

Co więcej, elementy piezoelektryczne są również urządzeniami bardzo przyjaznymi dla środowiska. Posiadają one zdolność do wytrzymywania złych warunków pogodowych I pracują w zakresie temperatur 0-70 ᵒ C i wilgotności względnej 90%. 

Oczekuje się, że cały system przyczyni się do ograniczania emisji CO2 ogółem około 4,28 tCO2/rok (Wieża: 1.4 tCO2/rok i Piezo: 2.88 tCO2/rok), które z czasem zniwelują poziomy CO2 wyemitowanego podczas budowy. 

Drzewo wiedzy

Projekt: BXB Studio, Unique Vision Studio, Natalia Jejer, Omar Khaladoun Gharaibeh
Zespół: Bogusław Barnaś, Rafał Barnaś, Natalia Jejer, Omar Khaladoun Gharaibeh
Wizualizacje : Unique Vision Studio
Lokalizacja: Kopenhaga, Dania
Data: 2014
Klient: Land Art Generator, Society for Cultural Exchange, 4729 Hatfield Street Pittsburgh, PA 15201 

kolejny projekt: