menu

KŁADKA PIESZO-ROWEROWA

Projektowana kładka pieszo-rowerowa została zlokalizowana w malowniczym krajobrazie objętym strefą terenów chronionych takich jak Obszary Natura 2000, Ostoja Nadubżańska w zakresie Niemirowa i Gnojna, Obszar Chronionego Krajobrazu; Dolina Bugu w zakresie Niemirowa i Gnojna. Kładka zlokalizowana jest na styku z Parkiem Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu, a działki na której została zaprojektowana została objęta strefą konserwatorską.

Planowana inwestycja jest częścią projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”.

Tak wyjątkowe położenie jak również przeznaczenie obiektu miało znaczący wpływ na sposób kształtowania formy architektonicznej kładki jak i jego otoczenia.

Projekt zagospodarowania terenu.

Projektowany układ komunikacyjny nie tylko znosi barierę komunikacyjną pomiędzy miejscowościami Niemirów oraz Gnojno, ale również w interesujący sposób podkreśla i wydobywa wartości przestrzenne otoczenia. Zaproponowane ciągi pieszo – rowerowe snują się wzdłuż bulwarów rzeki Bug, pośród bujnej roślinności okolicznych łąk i lasów. W projekcie przewidziano miejsca rekreacji i spoczynku, teren zaopatrzono w ławki, parkingi rowerowe, miejsca postojowe dla przyjezdnych turystów oraz wyznaczono potencjalne miejsce kempingowe otwarte na otaczający krajobraz w którym zostanie wkomponowana kładka.

Forma Architektoniczna.

Zaprojektowana kładka stanowi nową wartość dodaną w krajobrazie poprzez właściwe wpisanie traktu komunikacyjnego, który łączy się z istniejącym układem komunikacyjnym. Charakterystyczna kręta linia kładki zapewnia ciągłość układu komunikacyjnego, generuje mnogość kontekstów perspektywicznych oraz otwarć widokowych zarówno skierowanych na sam obiekt architektoniczny jak i na otaczający krajobraz.
Zaproponowane rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe doskonale wpisują obiekt w otaczający krajobraz. Połączenie białych i smukłych elementów konstrukcyjnych z naturalnym materiałem jakim jest drewno o charakterystycznej ciemnej barwie sprawiają, że proponowany obiekt w sposób niezwykłe subtelny harmonizuje się z otaczającą przyrodą jak również lokalną architekturą.

Trakt pieszo-rowerowy to drewniana posadzka i transparentna, ażurowa nieco odchylona od linii pionowej balustrada dająca poczucie niesamowitej lekkości i otwartości. Również forma architektoniczna układu konstrukcyjnego – pylonów oraz dźwigarów, nawiązuje do wychylonych ku górze kierunków współgrających z ukształtowanym pomostem. Prostolinijne skośne i rozwarte linie nawiązują ciekawy dialog z luźnym kierunkiem traktu komunikacyjnego.
Oświetlenie obiektu to jedna łagodna ciągła linia zlokalizowana i zintegrowana z balustradą, która podkreśla nietypowy trakt kładki. Od strony wewnętrznej pełni funkcję doświetlenia drewnianego podestu, natomiast od strony zewnętrznej stanowi łagodny element dekoracyjny. Projekt przewiduje również opcjonalny, bardziej rozbudowany wariant doświetlenia elementów konstrukcyjnych obiektu np. na okoliczność znaczących wydarzeń czy happeningów.

Rozwiązania techniczne i wybrane materiały budowlane.

Funkcją projektowanego obiektu mostowego jest przeprowadzenie ruchu pieszych oraz ruchu rowerowego nad rzeką Bug w miejscowości Niemirów. Obiekt umożliwia również przejazd pojazdu służbowego. Wzniesienie spodu konstrukcji umożliwia przepływ wody miarodajnej o prawdopodobieństwie przepływu 0,1% z zachowaniem prześwitu 1,0m do najniższego miejsca ustroju nośnego. Przęsło nurtowe zapewnia światło żeglugowe wynoszące 7,0m ponad średni roczny poziom wody. W celu zabezpieczenia ruchu pieszego oraz rowerowego na obiekcie zastosowano balustradę o wysokości pochwytu 1,30m.

Kładkę zaprojektowano jako czteroprzęsłową, dwubelkową konstrukcję podwieszaną. Dźwigary główne zostaną wykonane z drewna klejonego i stężone stalowymi stężeniami wiatrowymi. Belki zostaną oparte na przyczółkach skrajnych oraz na podporach pośrednich za pomocą łożysk garnkowych. Pomiędzy podporami stałymi zaprojektowano podparcie ustroju nośnego za pomocą want podwieszanych do pylonów podpór pośrednich, Przyczółki zostaną wykonane jako żelbetowe monolityczne posadowione na palach wierconych. Konstrukcję podpór pośrednich tworzą żelbetowe bloki fundamentowe posadowione na palach wierconych, do których zamontowane zostaną pylony wykonane z rur stalowych.

Technologia wykonania kładki polega na wykonaniu w pierwszej kolejności przyczółków i pylonów oraz przygotowaniu w warsztacie montażowym gotowych do montażu elementów ustroju nośnego o odpowiedniej długości, umożliwiającej ich transport. Montaż gotowych elementów ustroju nośnego będzie się odbywał metodą wspornikową poprzez podwieszanie i łączenie ze sobą kolejnych elementów. Użyte materiały konstrukcyjne jak również technologia budowy pozwalają na bardzo szybką realizację obiektu mostowego oraz zachowanie niskich kosztów budowy.

Kładka pieszo-rowerowa

Projekt: BXBstudio
Zespół: Bogusław Barnaś, Elena Casado Castrillo
Konstrukcja: Tomasz Jaworski
Wizualizacje: BXBstudio
Klient: Gmina Mielnik
Lokalizacja: Niemirów, Polska
Data: 2013

kolejny projekt: